LOTO
71
Thống kê loto 71 của năm 2024
Điểm hôm nay 15/04/2024 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 0 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2024
Tháng
9 / 7
Ngày
2 / 0
Thứ
5 / 4
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
5 - 0 điểm
về 32 lần Tháng 01 về 9 lần
Tháng 02 về 4 lần
Tháng 03 về 10 lần
Tháng 04 về 9 lần
Tháng 05 về 0 lần
Tháng 06 về 0 lần
Tháng 07 về 0 lần
Tháng 08 về 0 lần
Tháng 09 về 0 lần
Tháng 10 về 0 lần
Tháng 11 về 0 lần
Tháng 12 về 0 lần
01 về 1 lần
02 về 2 lần
03 về 2 lần
04 về 1 lần
05 về 1 lần
06 về 4 lần
07 về 3 lần
08 về 1 lần
09 về 0 lần
10 về 1 lần
11 về 0 lần
12 về 0 lần
13 về 0 lần
14 về 0 lần
15 về 2 lần
16 về 1 lần
17 về 1 lần
18 về 0 lần
19 về 1 lần
20 về 0 lần
21 về 1 lần
22 về 0 lần
23 về 3 lần
24 về 0 lần
25 về 1 lần
26 về 0 lần
27 về 2 lần
28 về 1 lần
29 về 0 lần
30 về 2 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 5 lần
Thứ 3 về 6 lần
Thứ 4 về 5 lần
Thứ 5 về 2 lần
Thứ 6 về 1 lần
Thứ 7 về 9 lần
CN về 4 lần
18 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -1 lần
8 ngày -1 lần
7 ngày -1 lần
4 ngày -2 lần
2 ngày -5 lần
1 ngày -8 lần
về liên tiếp 2 ngày 4 lần
về liên tiếp 3 ngày 1 lần
3 nháy 07/04 Chủ nhật
3 nháy 06/04 Thứ 7
3 nháy 23/03 Thứ 7
2 nháy 02/03 Thứ 7
2 nháy 30/01 Thứ 3