Công cụ test và ghép càng dàn đặc biệt VIP

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4Càng 3Dàn đặc biệt Trúng đặc biệt
1 15/04/2024-T2 71396 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 96
2 14/04/2024-CN 90649 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
3 13/04/2024-T7 12073 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2073
4 12/04/2024-T6 69356 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 56
5 11/04/2024-T5 14138 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4138
6 10/04/2024-T4 16510 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 10
7 09/04/2024-T3 30147 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 0147
8 08/04/2024-T2 93374 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 74
9 07/04/2024-CN 00312 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
10 06/04/2024-T7 00312 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
11 05/04/2024-T6 69389 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 89
12 04/04/2024-T5 67364 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 64
13 03/04/2024-T4 62909 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 09
14 02/04/2024-T3 19052 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
15 01/04/2024-T2 36909 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 09
16 31/03/2024-CN 62135 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2135
17 30/03/2024-T7 37869 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 69
18 29/03/2024-T6 49879 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 79
19 28/03/2024-T5 20645 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 0645
20 27/03/2024-T4 59619 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
21 26/03/2024-T3 16342 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 42
22 25/03/2024-T2 88274 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 274
23 24/03/2024-CN 59882 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 82
24 23/03/2024-T7 95371 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
25 22/03/2024-T6 81866 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
26 21/03/2024-T5 35144 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 3 ngày
27 20/03/2024-T4 15636 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 636
28 19/03/2024-T3 78723 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 723
29 18/03/2024-T2 39399 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
30 17/03/2024-CN 05667 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 667
31 16/03/2024-T7 12334 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
32 15/03/2024-T6 69169 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 169
33 14/03/2024-T5 91753 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 753
34 13/03/2024-T4 00212 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
35 08/03/2024-T6 03047 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 047
36 07/03/2024-T5 32939 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
37 06/03/2024-T4 87122 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7122
38 05/03/2024-T3 58535 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 35
39 04/03/2024-T2 17632 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7632
40 03/03/2024-CN 77433 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 33
41 02/03/2024-T7 71961 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 61
42 01/03/2024-T6 39648 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 648
43 29/02/2024-T5 77645 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7645
44 28/02/2024-T4 36209 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 6209
45 27/02/2024-T3 27234 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
46 26/02/2024-T2 15545 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 45
47 25/02/2024-CN 57333 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 33
48 24/02/2024-T7 16053 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 6053
49 23/02/2024-T6 82488 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
50 20/02/2024-T3 75801 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 01
51 19/02/2024-T2 39903 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 03
52 18/02/2024-CN 58294 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
53 17/02/2024-T7 34864 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 64
54 16/02/2024-T6 48331 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 31
55 15/02/2024-T5 17670 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7670
56 14/02/2024-T4 39100 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 100
57 13/02/2024-T3 85852 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
58 12/02/2024-T2 85852 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
59 11/02/2024-CN 85852 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 3 ngày
60 10/02/2024-T7 85852 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4 ngày
61 09/02/2024-T6 85852 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 5 ngày
Tổng về 4 càng 28 ngày Ăn 4 càng 11 lần - Tổng về 3 càng 27 ngày ăn 3 càng 20 lần -Trúng đặc biệt 41 ngày
Kết quả nuôi: Về 0 ngày - Xịt 0 ngày

Công cụ kiểm tra (test) dàn đặc biệt là công cụ giúp bạn kiểm tra được dàn của bạn về những ngày nào, ngoài ra còn giúp bạn ghép càng 4 càng 3 nhanh nhất. Trên là bộ càng 3,4 và dàn 64s được fix sẵn để các bạn tham khảo. Bạn có thể chỉnh sửa theo dàn của bạn