• Trang chủ
  • Bảng loto thứ và tháng KQXS Miền Bắc

Bảng loto thứ và tháng các năm KQXS Miền Bắc là bảng thống kê theo thứ và tháng. Thống kê các cặp loto về nhiều nhất từ trên xuống . Dựa vào đây bạn có thể biết tỷ lệ hay về của con loto mà bạn muốn chơi. Tìm kiếm con loto bạn kết hãy dùng phím CTRL+F => gõ số bạn vào là thấy


Tháng Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhậtTổng tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Tổng
03-11 lần
18-8 lần
16-7 lần
41-7 lần
61-7 lần
14-6 lần
27-6 lần
28-6 lần
64-6 lần
69-6 lần
74-6 lần
79-6 lần
88-6 lần
89-6 lần
90-6 lần
97-6 lần
00-5 lần
02-5 lần
09-5 lần
10-5 lần
11-5 lần
12-5 lần
13-5 lần
15-5 lần
32-5 lần
34-5 lần
42-5 lần
47-5 lần
50-5 lần
51-5 lần
42-10 lần
23-8 lần
02-7 lần
32-7 lần
59-7 lần
63-7 lần
88-7 lần
13-6 lần
15-6 lần
20-6 lần
35-6 lần
38-6 lần
39-6 lần
61-6 lần
71-6 lần
79-6 lần
90-6 lần
07-5 lần
08-5 lần
09-5 lần
14-5 lần
21-5 lần
24-5 lần
52-5 lần
54-5 lần
82-5 lần
89-5 lần
12-4 lần
16-4 lần
19-4 lần
02-10 lần
83-8 lần
68-7 lần
11-6 lần
49-6 lần
75-6 lần
81-6 lần
92-6 lần
95-6 lần
05-5 lần
09-5 lần
10-5 lần
15-5 lần
17-5 lần
21-5 lần
41-5 lần
55-5 lần
56-5 lần
57-5 lần
59-5 lần
71-5 lần
78-5 lần
86-5 lần
97-5 lần
99-5 lần
00-4 lần
03-4 lần
12-4 lần
22-4 lần
24-4 lần
74-9 lần
53-8 lần
37-7 lần
38-7 lần
43-7 lần
62-7 lần
79-7 lần
09-6 lần
25-6 lần
45-6 lần
67-6 lần
90-6 lần
05-5 lần
11-5 lần
15-5 lần
22-5 lần
40-5 lần
49-5 lần
50-5 lần
52-5 lần
54-5 lần
76-5 lần
78-5 lần
84-5 lần
87-5 lần
95-5 lần
96-5 lần
02-4 lần
03-4 lần
14-4 lần
26-9 lần
28-9 lần
42-9 lần
90-8 lần
93-8 lần
99-8 lần
52-7 lần
88-7 lần
11-6 lần
13-6 lần
14-6 lần
39-6 lần
48-6 lần
61-6 lần
78-6 lần
79-6 lần
85-6 lần
86-6 lần
00-5 lần
03-5 lần
25-5 lần
27-5 lần
31-5 lần
33-5 lần
47-5 lần
70-5 lần
89-5 lần
91-5 lần
01-4 lần
04-4 lần
71-9 lần
88-8 lần
00-7 lần
21-7 lần
27-7 lần
31-7 lần
35-7 lần
47-7 lần
84-7 lần
23-6 lần
41-6 lần
59-6 lần
79-6 lần
83-6 lần
93-6 lần
98-6 lần
03-5 lần
05-5 lần
20-5 lần
39-5 lần
56-5 lần
58-5 lần
61-5 lần
69-5 lần
76-5 lần
81-5 lần
96-5 lần
99-5 lần
02-4 lần
04-4 lần
15-8 lần
90-8 lần
12-7 lần
20-7 lần
21-7 lần
31-7 lần
42-7 lần
04-6 lần
26-6 lần
33-6 lần
49-6 lần
91-6 lần
03-5 lần
16-5 lần
17-5 lần
19-5 lần
24-5 lần
27-5 lần
32-5 lần
35-5 lần
39-5 lần
41-5 lần
52-5 lần
58-5 lần
60-5 lần
65-5 lần
70-5 lần
77-5 lần
88-5 lần
94-5 lần
90-40 lần
42-38 lần
03-37 lần
88-37 lần
79-35 lần
15-34 lần
61-34 lần
02-32 lần
21-32 lần
39-32 lần
71-32 lần
49-31 lần
56-31 lần
59-31 lần
99-31 lần
09-30 lần
27-30 lần
41-30 lần
52-30 lần
81-30 lần
89-30 lần
11-29 lần
20-29 lần
23-29 lần
83-29 lần
16-28 lần
26-28 lần
91-28 lần
93-28 lần
97-28 lần