Công cụ tạo dàn đề Vip

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng KQ về chạm KQ tổng Ghép vòng chạm Ghép tổng chạm Dàn kết Trúng đặc biệt
1 15/04-T2 71396 1 ngày 1 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
2 14/04-CN 90649 2 ngày 2 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
3 13/04-T7 12073 3 ngày 3 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
4 12/04-T6 69356 4 ngày 4 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
5 11/04-T5 14138 5 ngày 5 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
6 10/04-T4 16510 6 ngày 6 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
7 09/04-T3 30147 7 ngày 7 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
8 08/04-T2 93374 8 ngày 8 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
9 07/04-CN 00312 9 ngày 9 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
10 06/04-T7 00312 10 ngày 10 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
11 05/04-T6 69389 11 ngày 11 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
12 04/04-T5 67364 12 ngày 12 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
13 03/04-T4 62909 13 ngày 13 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
14 02/04-T3 19052 14 ngày 14 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
15 01/04-T2 36909 15 ngày 15 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
16 31/03-CN 62135 16 ngày 16 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
17 30/03-T7 37869 17 ngày 17 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
18 29/03-T6 49879 18 ngày 18 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
19 28/03-T5 20645 19 ngày 19 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
20 27/03-T4 59619 20 ngày 20 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
21 26/03-T3 16342 21 ngày 21 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
22 25/03-T2 88274 22 ngày 22 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
23 24/03-CN 59882 23 ngày 23 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
24 23/03-T7 95371 24 ngày 24 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
25 22/03-T6 81866 25 ngày 25 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
26 21/03-T5 35144 26 ngày 26 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
27 20/03-T4 15636 27 ngày 27 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
28 19/03-T3 78723 28 ngày 28 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
29 18/03-T2 39399 29 ngày 29 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
30 17/03-CN 05667 30 ngày 30 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
31 16/03-T7 12334 31 ngày 31 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
32 15/03-T6 69169 32 ngày 32 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
33 14/03-T5 91753 33 ngày 33 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
34 13/03-T4 00212 34 ngày 34 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
35 08/03-T6 03047 35 ngày 35 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
36 07/03-T5 32939 36 ngày 36 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
37 06/03-T4 87122 37 ngày 37 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
38 05/03-T3 58535 38 ngày 38 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
39 04/03-T2 17632 39 ngày 39 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
40 03/03-CN 77433 40 ngày 40 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
41 02/03-T7 71961 41 ngày 41 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
42 01/03-T6 39648 42 ngày 42 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
43 29/02-T5 77645 43 ngày 43 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
44 28/02-T4 36209 44 ngày 44 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
45 27/02-T3 27234 45 ngày 45 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
46 26/02-T2 15545 46 ngày 46 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
47 25/02-CN 57333 47 ngày 47 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
48 24/02-T7 16053 48 ngày 48 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
49 23/02-T6 82488 49 ngày 49 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
50 20/02-T3 75801 50 ngày 50 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
51 19/02-T2 39903 51 ngày 51 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
52 18/02-CN 58294 52 ngày 52 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
53 17/02-T7 34864 53 ngày 53 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
54 16/02-T6 48331 54 ngày 54 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
55 15/02-T5 17670 55 ngày 55 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
56 14/02-T4 39100 56 ngày 56 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
57 13/02-T3 85852 57 ngày 57 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
58 12/02-T2 85852 58 ngày 58 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
59 11/02-CN 85852 59 ngày 59 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
60 10/02-T7 85852 60 ngày 60 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
61 09/02-T6 85852 61 ngày 61 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
Tổng về chạm: 0/0 -Tổng Về tổng: 0/0 - Tổng ghép: 0 số
Tổng về 4 càng 0 ngày Ăn 4 càng 0 lần - Tổng về 3 càng 0 ngày ăn 3 càng 0 lần -Trúng đặc biệt 0 ngày Ăn 0 lần
Ví Dụ: đặc biệt 1.000đ ăn 70.000đ => (0 x 70.000đ) - (0 x 1.000đ) = 0.000đ

Công cụ tạo dàn đề Vip là công cụ bạn nhập thông số để lên 1 dàn đặc biệt, ngoài ra bạn còn xem đc thông số bạn nhập đã về hay chưa, về lúc nào và bao nhiêu lần. Hãy nhập theo thứ tự: Càng 4 - Càng 3 - đặc biệt Chạm - đặc biệt Tổng => tạo nên dàn bạn click vào để xem dàn của mình.

Link chia sẻ: https://diendanso.com/cong-cu-tao-dan-de-vip.html?txtCang4=&txtCang3=&txtSo=&txtSoTong=