Số đã chốt chờ quay

Danh sách số chốt KQXS Miền Bắc ngày được thành viên chốt và sắp xếp chốt nhiều lên trên cùng
Loto (Lô) Đặc biệt (Đề)

Số đã chốt có kết quả

Danh sách số chốt cho KQXS Miền Bắc ngày 15/04/2024 được thành viên chốt và bạn hãy theo dõi kết quả tỷ lệ về có cao không nhé !
Loto (Lô) Đặc biệt (Đề)
23 1 lần
24 1 lần
25 1 lần

Thử sức Cùng nhau chốt số

Hôm nay bạn kết số nào? Hãy nhập số vào để chốt KQXS MB nhé
Loto (Lô) Đặc biệt (Đề)
Lưu ý:
- Mỗi số gồm 2 số và cách nhau bới dấu phẩy (,)
- Thời gian cho phép chốt số trước 16h00 và sau 19h00

KÊNH MỚI ĐƯỢC CHỐT

STT Tên KênhThống kê
1 Thống kê bóng Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 124 về 21 - 16% - 504 ngày
Chốt 3 giờ trước
2 Chốt cầu Loto hay nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 248 về 56 - 22% - 503 ngày
Chốt 4 giờ trước
3 Tứ thủ đặc biệt theo Bóng
Miền Bắc - Loto
Chốt 248 về 74 - 29% - 503 ngày
Chốt 5 giờ trước
4 Thầy phán soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 124 về 38 - 30% - 503 ngày
Chốt 6 giờ trước
5 Soi cầu 888 2 nháy miễn phí
Miền Bắc - Loto
Chốt 124 về 30 - 24% - 504 ngày
Chốt 7 giờ trước
6 Thiên mệnh soi cầu
Miền Bắc - Loto
Chốt 124 về 38 - 30% - 505 ngày
Chốt 8 giờ trước
7 Cầu nhân giải nhất KQXS MB
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 33 - 27% - 503 ngày
Chốt 9 giờ trước
8 Tứ thủ chốt theo công thức cộng giải ĐB
Miền Bắc - Loto
Chốt 124 về 27 - 21% - 503 ngày
Chốt 10 giờ trước
9 Thống kê nhân Đặc Biệt
Miền Bắc - Loto
Chốt 120 về 36 - 30% - 503 ngày
Chốt 11 giờ trước
10 Thống kê bóng Giải Nhất
Miền Bắc - Loto
Chốt 124 về 36 - 29% - 503 ngày
Chốt 12 giờ trước

Số đã chốt của tôi

BẢNG TOP KÊNH CHỐT

Top Loto: 15/04/2024
00 10 01 04 15 31 36 40 60 81 02 03 05 06 07 09 12 13 16 18 20 21 25 30 50 51 52 61 63 65 70 86 90

Top Đặc Biệt: 15/04/2024


Thứ tự ưu tiên từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Đưa chuột vào để xem số đó có bao nhiêu kênh chốt.