Quản lý Xu

Thống kê xu : Đã nạp 0 xu - Đã dã thanh toán 0 xu - Đã sử dụng 0 xu
Đơn hàng chưa thanh toán sẽ tự động hủy sau sau 24 giờ
STT Ngày tháng Xu Mã KM Tiền Trạng thái Thao tác

Bạn cần nạp xu để :
- Ủng hộ kênh chốt số của các cao thủ bằng việc trả Xu để xem số của kênh đã bật kiếm tiền
- Xu để nâng cấp tài khoản VIP để sử dụng các chức năng VIP của website

Lịch sử sử dụng Xu


STT Ngày tháng Nội Dung Xem số ngày Xu Trạng thái