Công cụ test và ghép càng dàn đặc biệt VIP

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4Càng 3Dàn đặc biệt Trúng đặc biệt
1 23/05/2024-T5 39397 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 97
2 22/05/2024-T4 55200 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 200
3 21/05/2024-T3 05966 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
4 20/05/2024-T2 14478 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
5 19/05/2024-CN 91322 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 22
6 18/05/2024-T7 51468 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 68
7 17/05/2024-T6 61034 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
8 16/05/2024-T5 06926 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
9 15/05/2024-T4 16880 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 80
10 14/05/2024-T3 84396 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 96
11 13/05/2024-T2 54105 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
12 12/05/2024-CN 98076 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 076
13 07/05/2024-T3 87661 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7661
14 06/05/2024-T2 80183 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 0183
15 05/05/2024-CN 90869 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 69
16 04/05/2024-T7 64857 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 57
17 03/05/2024-T6 27567 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 67
18 02/05/2024-T5 72031 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2031
19 01/05/2024-T4 44624 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
20 30/04/2024-T3 15877 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
21 29/04/2024-T2 37696 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7696
22 28/04/2024-CN 25842 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 42
23 27/04/2024-T7 57620 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7620
24 26/04/2024-T6 36594 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
25 25/04/2024-T5 69952 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
26 24/04/2024-T4 12681 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 3 ngày
27 23/04/2024-T3 15525 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 25
28 22/04/2024-T2 19980 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 80
29 21/04/2024-CN 29379 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 79
30 20/04/2024-T7 26592 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
31 19/04/2024-T6 62904 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 04
32 18/04/2024-T5 90289 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 0289
33 17/04/2024-T4 96850 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
34 16/04/2024-T3 99369 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 69
35 15/04/2024-T2 71396 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 96
36 14/04/2024-CN 90649 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
37 13/04/2024-T7 12073 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2073
38 12/04/2024-T6 69356 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 56
39 11/04/2024-T5 14138 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4138
40 10/04/2024-T4 16510 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 10
41 09/04/2024-T3 30147 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 0147
42 08/04/2024-T2 93374 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 74
43 07/04/2024-CN 00312 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
44 06/04/2024-T7 00312 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
45 05/04/2024-T6 69389 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 89
46 04/04/2024-T5 67364 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 64
47 03/04/2024-T4 62909 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 09
48 02/04/2024-T3 19052 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
49 01/04/2024-T2 36909 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 09
50 31/03/2024-CN 62135 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2135
51 30/03/2024-T7 37869 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 69
52 29/03/2024-T6 49879 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 79
53 28/03/2024-T5 20645 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 0645
54 27/03/2024-T4 59619 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
55 26/03/2024-T3 16342 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 42
56 25/03/2024-T2 88274 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 274
57 24/03/2024-CN 59882 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 82
58 23/03/2024-T7 95371 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
59 22/03/2024-T6 81866 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
60 21/03/2024-T5 35144 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 3 ngày
61 20/03/2024-T4 15636 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 636
Tổng về 4 càng 34 ngày Ăn 4 càng 11 lần - Tổng về 3 càng 23 ngày ăn 3 càng 15 lần -Trúng đặc biệt 41 ngày
Kết quả nuôi: Về 0 ngày - Xịt 0 ngày

Công cụ kiểm tra (test) dàn đặc biệt là công cụ giúp bạn kiểm tra được dàn của bạn về những ngày nào, ngoài ra còn giúp bạn ghép càng 4 càng 3 nhanh nhất. Trên là bộ càng 3,4 và dàn 64s được fix sẵn để các bạn tham khảo. Bạn có thể chỉnh sửa theo dàn của bạn