Công cụ tạo dàn đề Vip

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4 Càng 3 Sẽ về chạm Sẽ về tổng KQ về chạm KQ tổng Ghép vòng chạm Ghép tổng chạm Dàn kết Trúng đặc biệt
1 23/05-T5 39397 1 ngày 1 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
2 22/05-T4 55200 2 ngày 2 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
3 21/05-T3 05966 3 ngày 3 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
4 20/05-T2 14478 4 ngày 4 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
5 19/05-CN 91322 5 ngày 5 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
6 18/05-T7 51468 6 ngày 6 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
7 17/05-T6 61034 7 ngày 7 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
8 16/05-T5 06926 8 ngày 8 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
9 15/05-T4 16880 9 ngày 9 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
10 14/05-T3 84396 10 ngày 10 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
11 13/05-T2 54105 11 ngày 11 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
12 12/05-CN 98076 12 ngày 12 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
13 07/05-T3 87661 13 ngày 13 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
14 06/05-T2 80183 14 ngày 14 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
15 05/05-CN 90869 15 ngày 15 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
16 04/05-T7 64857 16 ngày 16 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
17 03/05-T6 27567 17 ngày 17 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
18 02/05-T5 72031 18 ngày 18 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
19 01/05-T4 44624 19 ngày 19 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
20 30/04-T3 15877 20 ngày 20 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
21 29/04-T2 37696 21 ngày 21 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
22 28/04-CN 25842 22 ngày 22 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
23 27/04-T7 57620 23 ngày 23 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
24 26/04-T6 36594 24 ngày 24 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
25 25/04-T5 69952 25 ngày 25 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
26 24/04-T4 12681 26 ngày 26 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
27 23/04-T3 15525 27 ngày 27 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
28 22/04-T2 19980 28 ngày 28 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
29 21/04-CN 29379 29 ngày 29 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
30 20/04-T7 26592 30 ngày 30 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
31 19/04-T6 62904 31 ngày 31 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
32 18/04-T5 90289 32 ngày 32 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
33 17/04-T4 96850 33 ngày 33 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
34 16/04-T3 99369 34 ngày 34 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
35 15/04-T2 71396 35 ngày 35 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
36 14/04-CN 90649 36 ngày 36 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
37 13/04-T7 12073 37 ngày 37 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
38 12/04-T6 69356 38 ngày 38 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
39 11/04-T5 14138 39 ngày 39 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
40 10/04-T4 16510 40 ngày 40 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
41 09/04-T3 30147 41 ngày 41 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
42 08/04-T2 93374 42 ngày 42 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
43 07/04-CN 00312 43 ngày 43 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
44 06/04-T7 00312 44 ngày 44 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
45 05/04-T6 69389 45 ngày 45 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
46 04/04-T5 67364 46 ngày 46 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
47 03/04-T4 62909 47 ngày 47 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
48 02/04-T3 19052 48 ngày 48 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
49 01/04-T2 36909 49 ngày 49 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
50 31/03-CN 62135 50 ngày 50 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
51 30/03-T7 37869 51 ngày 51 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
52 29/03-T6 49879 52 ngày 52 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
53 28/03-T5 20645 53 ngày 53 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
54 27/03-T4 59619 54 ngày 54 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
55 26/03-T3 16342 55 ngày 55 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
56 25/03-T2 88274 56 ngày 56 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
57 24/03-CN 59882 57 ngày 57 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
58 23/03-T7 95371 58 ngày 58 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
59 22/03-T6 81866 59 ngày 59 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
60 21/03-T5 35144 60 ngày 60 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
61 20/03-T4 15636 61 ngày 61 ngày Xem 0 số Xem 0 số Kết 0 số
Tổng về chạm: 0/0 -Tổng Về tổng: 0/0 - Tổng ghép: 0 số
Tổng về 4 càng 0 ngày Ăn 4 càng 0 lần - Tổng về 3 càng 0 ngày ăn 3 càng 0 lần -Trúng đặc biệt 0 ngày Ăn 0 lần
Ví Dụ: đặc biệt 1.000đ ăn 70.000đ => (0 x 70.000đ) - (0 x 1.000đ) = 0.000đ

Công cụ tạo dàn đề Vip là công cụ bạn nhập thông số để lên 1 dàn đặc biệt, ngoài ra bạn còn xem đc thông số bạn nhập đã về hay chưa, về lúc nào và bao nhiêu lần. Hãy nhập theo thứ tự: Càng 4 - Càng 3 - đặc biệt Chạm - đặc biệt Tổng => tạo nên dàn bạn click vào để xem dàn của mình.

Link chia sẻ: https://diendanso.com/cong-cu-tao-dan-de-vip.html?txtCang4=&txtCang3=&txtSo=&txtSoTong=