Tổng hợp VIP các kênh chốt Đặc biệt Top

Đây là thống kê số được các kênh chốt nhiều nhất sắp xếp ưu tiên từ trái qua phải. Bạn hãy chọn số top ở trên để xem.

STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về ưu tiên từ trái qua phảiKết Quả vềTrạng thái
1 23/05/2024-T5 39397 Không chốt
2 22/05/2024-T4 55200 Không chốt
3 21/05/2024-T3 05966 Không chốt
4 20/05/2024-T2 14478 Không chốt
5 19/05/2024-CN 91322 Không chốt
6 18/05/2024-T7 51468 Không chốt
7 17/05/2024-T6 61034 Không chốt
8 16/05/2024-T5 06926 Không chốt
9 15/05/2024-T4 16880 Không chốt
10 14/05/2024-T3 84396 Không chốt
11 13/05/2024-T2 54105 Không chốt
12 12/05/2024-CN 98076 Không chốt
13 07/05/2024-T3 87661 Không chốt
14 06/05/2024-T2 80183 Không chốt
15 05/05/2024-CN 90869 Không chốt
16 04/05/2024-T7 64857 Không chốt
17 03/05/2024-T6 27567 Không chốt
18 02/05/2024-T5 72031 Không chốt
19 01/05/2024-T4 44624 Không chốt
20 30/04/2024-T3 15877 Không chốt
21 29/04/2024-T2 37696 Không chốt
22 28/04/2024-CN 25842 Không chốt
23 27/04/2024-T7 57620 Không chốt
24 26/04/2024-T6 36594 Không chốt
25 25/04/2024-T5 69952 Không chốt
26 24/04/2024-T4 12681 Không chốt
27 23/04/2024-T3 15525 Không chốt
28 22/04/2024-T2 19980 Không chốt
29 21/04/2024-CN 29379 Không chốt
30 20/04/2024-T7 26592 Không chốt
31 19/04/2024-T6 62904 Không chốt
Tổng về: 0 / 0 - Tỷ lệ : 0%