Tứ thủ chốt theo công thức cộng giải ĐB

Ngày tạo kênh: 27/11/2022 - Loại kênh: Loto - Miền Bắc - Tổng số ngày chốt: 503 ngày
0 người đăng ký - Lượt ủng hộ: 0 - Lượt xem : 107


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
0 - Đăng nhập Chờ... 0
1 15/04/2024-T2 71396 04,40,09,90 09,90 4 về 2 0 15/04/2024 08:08
2 14/04/2024-CN 90649 16,61,13,31 61 4 về 1 0 14/04/2024 08:08
3 13/04/2024-T7 12073 13,31,14,41 13 4 về 1 0 13/04/2024 08:08
4 12/04/2024-T6 69356 13,31,14,41 Không về 0 12/04/2024 08:08
5 11/04/2024-T5 14138 13,31,14,41 13 4 về 1 0 11/04/2024 08:08
6 10/04/2024-T4 16510 13,31,14,41 13,41 4 về 2 0 10/04/2024 08:09
7 09/04/2024-T3 30147 13,31,14,41 13 4 về 1 0 09/04/2024 08:09
8 08/04/2024-T2 93374 13,31,14,41 13 4 về 1 0 08/04/2024 08:09
9 07/04/2024-CN 00312 06,60,06,60 Không về 0 07/04/2024 08:09
10 06/04/2024-T7 00312 15,51,14,41 Không về 0 06/04/2024 08:03
11 05/04/2024-T6 69389 15,51,14,41 Không về 0 05/04/2024 08:03
12 04/04/2024-T5 67364 15,51,14,41 15 4 về 1 0 04/04/2024 08:07
13 03/04/2024-T4 62909 15,51,14,41 14 4 về 1 0 03/04/2024 08:07
14 02/04/2024-T3 19052 15,51,14,41 Không về 0 02/04/2024 08:07
15 01/04/2024-T2 36909 15,51,14,41 Không về 0 01/04/2024 08:07
16 31/03/2024-CN 62135 15,51,14,41 41,41 4 về 2 0 31/03/2024 08:06
17 30/03/2024-T7 37869 17,71,07,70 17 4 về 1 0 30/03/2024 08:06
18 29/03/2024-T6 49879 17,71,07,70 07,70 4 về 2 0 29/03/2024 08:06
19 28/03/2024-T5 20645 17,71,07,70 07 4 về 1 0 28/03/2024 08:06
20 27/03/2024-T4 59619 08,80,13,31 08,80 4 về 2 0 27/03/2024 08:06
21 26/03/2024-T3 16342 08,80,13,31 13 4 về 1 0 26/03/2024 08:06
22 25/03/2024-T2 88274 08,80,13,31 13 4 về 1 0 25/03/2024 08:06
23 24/03/2024-CN 59882 17,71,07,70 Không về 0 24/03/2024 08:06
24 23/03/2024-T7 95371 10,01,08,80 Không về 0 23/03/2024 08:06
25 22/03/2024-T6 81866 16,61,09,90 Không về 0 22/03/2024 08:06
26 21/03/2024-T5 35144 16,61,09,90 61,61 4 về 2 0 21/03/2024 08:06
27 20/03/2024-T4 15636 16,61,09,90 16 4 về 1 0 20/03/2024 08:06
28 19/03/2024-T3 78723 10,01,08,80 08,08 4 về 2 0 19/03/2024 08:06
29 18/03/2024-T2 39399 16,61,09,90 61,09,90 4 về 3 0 18/03/2024 08:03
30 17/03/2024-CN 05667 16,61,09,90 09 4 về 1 0 17/03/2024 08:03
31 16/03/2024-T7 12334 15,51,15,51 Không về 0 16/03/2024 08:03
Tổng về: 30 / 124 - Tỷ lệ : 24%

- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem

THÔNG BÁO

Hiện tại chúng tôi mới ra măt chức năng tạo kênh cho thành viên Chốt số. Hi vọng với chức năng kênh chốt do thành viên sẽ là 1 sân chơi công bằng cho các cao thủ chốt số để thể hiện đẳng cấp.
TOP 10 Kênh Loto Miền Bắc