Tổng hợp VIP các kênh chốt Đặc biệt Top

Đây là thống kê số được các kênh chốt nhiều nhất sắp xếp ưu tiên từ trái qua phải. Bạn hãy chọn số top ở trên để xem.

STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về ưu tiên từ trái qua phảiKết Quả vềTrạng thái
1 15/04/2024-T2 71396 Không chốt
2 14/04/2024-CN 90649 Không chốt
3 13/04/2024-T7 12073 Không chốt
4 12/04/2024-T6 69356 Không chốt
5 11/04/2024-T5 14138 Không chốt
6 10/04/2024-T4 16510 Không chốt
7 09/04/2024-T3 30147 Không chốt
8 08/04/2024-T2 93374 Không chốt
9 07/04/2024-CN 00312 Không chốt
10 06/04/2024-T7 00312 Không chốt
11 05/04/2024-T6 69389 Không chốt
12 04/04/2024-T5 67364 Không chốt
13 03/04/2024-T4 62909 Không chốt
14 02/04/2024-T3 19052 Không chốt
15 01/04/2024-T2 36909 Không chốt
16 31/03/2024-CN 62135 Không chốt
17 30/03/2024-T7 37869 Không chốt
18 29/03/2024-T6 49879 Không chốt
19 28/03/2024-T5 20645 Không chốt
20 27/03/2024-T4 59619 Không chốt
21 26/03/2024-T3 16342 Không chốt
22 25/03/2024-T2 88274 Không chốt
23 24/03/2024-CN 59882 Không chốt
24 23/03/2024-T7 95371 Không chốt
25 22/03/2024-T6 81866 Không chốt
26 21/03/2024-T5 35144 Không chốt
27 20/03/2024-T4 15636 Không chốt
28 19/03/2024-T3 78723 Không chốt
29 18/03/2024-T2 39399 Không chốt
30 17/03/2024-CN 05667 Không chốt
31 16/03/2024-T7 12334 Không chốt
Tổng về: 0 / 0 - Tỷ lệ : 0%