Chốt cầu Loto hay nhất

Ngày tạo kênh: 26/11/2022 - Loại kênh: Loto - Miền Bắc - Tổng số ngày chốt: 503 ngày
1 người đăng ký - Lượt ủng hộ: 0 - Lượt xem : 99


STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về Kết Quả vềTrạng tháiNgười ủng hộThời gian chốt
0 - Đăng nhập Chờ... 0
1 15/04/2024-T2 71396 21,12,20,02,51,15,50,05 21,15,50 8 về 3 0 15/04/2024 14:28
2 14/04/2024-CN 90649 04,40,05,50,14,41,15,51 41,15 8 về 2 0 14/04/2024 14:28
3 13/04/2024-T7 12073 01,10,06,60,51,15,56,65 10 8 về 1 0 13/04/2024 14:28
4 12/04/2024-T6 69356 01,10,06,60,51,15,56,65 10,51,56 8 về 3 0 12/04/2024 14:28
5 11/04/2024-T5 14138 01,10,06,60,51,15,56,65 Không về 0 11/04/2024 14:28
6 10/04/2024-T4 16510 01,10,06,60,51,15,56,65 10,10,10,60 8 về 4 0 10/04/2024 14:29
7 09/04/2024-T3 30147 01,10,06,60,51,15,56,65 15,15 8 về 2 0 09/04/2024 14:29
8 08/04/2024-T2 93374 01,10,06,60,51,15,56,65 65 8 về 1 0 08/04/2024 14:29
9 07/04/2024-CN 00312 27,72,26,62,37,73,36,63 Không về 0 07/04/2024 14:29
10 06/04/2024-T7 00312 43,34,43,34,03,30,03,30 43,43,03,03 8 về 4 0 06/04/2024 14:23
11 05/04/2024-T6 69389 43,34,43,34,03,30,03,30 03,03 8 về 2 0 05/04/2024 14:23
12 04/04/2024-T5 67364 43,34,43,34,03,30,03,30 Không về 0 04/04/2024 14:27
13 03/04/2024-T4 62909 43,34,43,34,03,30,03,30 Không về 0 03/04/2024 14:27
14 02/04/2024-T3 19052 43,34,43,34,03,30,03,30 Không về 0 02/04/2024 14:27
15 01/04/2024-T2 36909 43,34,43,34,03,30,03,30 03,03,03,03 8 về 4 0 01/04/2024 14:27
16 31/03/2024-CN 62135 43,34,43,34,03,30,03,30 Không về 0 31/03/2024 14:26
17 30/03/2024-T7 37869 01,10,04,40,01,10,04,40 Không về 0 30/03/2024 14:26
18 29/03/2024-T6 49879 01,10,04,40,01,10,04,40 Không về 0 29/03/2024 14:26
19 28/03/2024-T5 20645 01,10,04,40,01,10,04,40 Không về 0 28/03/2024 14:26
20 27/03/2024-T4 59619 92,29,90,09,12,21,10,01 92,21 8 về 2 0 27/03/2024 14:26
21 26/03/2024-T3 16342 92,29,90,09,12,21,10,01 92,92,21 8 về 3 0 26/03/2024 14:26
22 25/03/2024-T2 88274 92,29,90,09,12,21,10,01 29,90,09,12 8 về 4 0 25/03/2024 14:26
23 24/03/2024-CN 59882 01,10,04,40,01,10,04,40 01,40,01,40 8 về 4 0 24/03/2024 14:26
24 23/03/2024-T7 95371 30,03,30,03,80,08,80,08 03,03 8 về 2 0 23/03/2024 14:26
25 22/03/2024-T6 81866 10,01,19,91,40,04,49,94 01,91,49 8 về 3 0 22/03/2024 14:26
26 21/03/2024-T5 35144 10,01,19,91,40,04,49,94 04 8 về 1 0 21/03/2024 14:26
27 20/03/2024-T4 15636 10,01,19,91,40,04,49,94 Không về 0 20/03/2024 14:26
28 19/03/2024-T3 78723 30,03,30,03,80,08,80,08 08,08,08,08 8 về 4 0 19/03/2024 14:26
29 18/03/2024-T2 39399 10,01,19,91,40,04,49,94 01,94 8 về 2 0 18/03/2024 14:23
30 17/03/2024-CN 05667 10,01,19,91,40,04,49,94 19,04,49 8 về 3 0 17/03/2024 14:23
31 16/03/2024-T7 12334 61,16,68,86,41,14,48,84 61,41,84 8 về 3 0 16/03/2024 14:23
Tổng về: 57 / 248 - Tỷ lệ : 22%

- Nếu kênh đạt số lần chốt > 10 ngày và tỷ lệ 30 ngày gần nhất >= 40% (loto) và >= 4% (Đặc Biệt) . Hệ thống sẽ tự động bật kiếm tiền cho kênh.
- Kênh bật kiếm tiền là kênh có số chốt mới nhất bị che lại người xem phải thực hiện ủng hộ xu để xem. Và chủ kênh sẽ có thu nhập từ người đăng ký kênh để xem số. Ngoài ra người xem có thể Ủng hộ chủ kênh bất cứ lúc nào với chức năng ỦNG HỘ KÊNH
- Sau khi ủng hộ xem số thì XU của bạn bị trừ đi. Sau khi có kết quả trạng thái chốt KHÔNG VỀ thì sẽ hoàn lại XU cho người xem

THÔNG BÁO

Hiện tại chúng tôi mới ra măt chức năng tạo kênh cho thành viên Chốt số. Hi vọng với chức năng kênh chốt do thành viên sẽ là 1 sân chơi công bằng cho các cao thủ chốt số để thể hiện đẳng cấp.
TOP 10 Kênh Loto Miền Bắc